Zamawianie materiałów zasobu WODGiK
Pomoc      Geoportal Dolnego Śląska    Strona główna portalu
Strona została przygotowana
w technologii firmy GEOBID
w oparciu o program EWMAPA

Warstwy

nazwy miejscowości
Granice powiatów
Granice gmin
Zasięgi dostępnych map
Baza Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k)(?)
Standardowe Opracowania Kartograficzne
Mapa topograficzna 1:10000 (Karto10k)
Niestandardowe Opracowania Topograficzne
Układ 1965 1:10 000
Układ 1942 1:10 000(?)
Układ 1992 1:10 000(?)
Układ 1965 1:25 000(?)
Układ 1965 1:50 000(?)
Układ 1992 1:50 000(?)
Mapa wektorowa poziomu 2(VMAPL2) 1:50 000
Układ GUGiK-80 1:100000
Ortofotomapy
Ortofotomapa 2016(?)
Ortofotomapa 2015(?)
Ortofotomapa 2014(?)
Ortofotomapa 2012-13(?)
Ortofotomapa 2009-10(?)
Ortofotomapa 2004(?)
Opracowania tematyczne
Mapa Hydrograficzna(?)
Mapa Sozologiczna(?)
Mapa glebowo-rolnicza 1:25 000
Mapa glebowo-rolnicza 1:5 000
Granica rolno-leśna
Retencja wody w glebie i zagrożenie suszą(?)
Zmiany użytkowania gruntów
Baza obiektów użyteczności publicznej (BOUP)(?)
Mapa erozji wodnej
Mapa erozji wietrznej
Stan i Właściwości gleb
Mapy podkładowe
Ortofotomapa (GUGiK)
OpenStreetMap >Info<
Mapa topograficzna

Zmiana kolejności i przezroczystości

Wybierz predefiniowany serwer WMS lub wpisz adres serwisu samodzielnie


Adres serwisu WMS:


Preferowny format pobieranych obrazów:
png     gif     jpeg